TURUN AMMATTI-INSTITUUTTI (TAI) & HC TPS

Turun ammatti-instituutti (TAI) on tehnyt TPS:n kanssa yhteistyötä helmikuusta 2021 alkaen. TAIn tavoitteena on tuoda nykyistä enemmän esiin erilaisia tapoja opiskella ammatillisia opintoja. Yhteistyö TPS:n kanssa on antanut hienon ja vakuuttavan toimintaympäristön esitellä TAIn ja Urheiluakatemian yhteisesti luotsaaman urheilijapolun arkea nuoren opiskelijan elämässä.

Yhteistyö TPS:n kanssa avasi monia kanavia olla yhteydessä tulevien opiskelijoidemme läheisiin sekä tietenkin itse nuoriin. TPS:n moninaiset näkyvyyskanavat ja ammattitaito videoiden käsikirjoittamisessa ja kuvaamisessa olivat tärkeä lisä näkyvyyden kasvattamiseksi. TAIn opetuksen ja ohjauksen asiantuntijuus sekä Urheiluakatemian valmennuksen ja taustatuen konkreettinen esittely yhdessä visualisesti onnistui hienosti. TAIssa liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneen nuoren urheilijan Mikael Pyyhtiän sa-noin ”Sporttipolulla opiskelu on helppoa ja joustavaa ja kaikki tuki on ammattimaista ja tavoitteellista”. Linkki videoon: https://youtu.be/28mdgwrw528

TPS on valtakunnallisesti ja Turussa tunnettu toimija, jonka toiminnan periaatteena on pitää huolta omistaan sekä olla myös vaikuttamassa omalla panostuksellaan toiminta-alueensa arkeen. TAI pyrkii samaan omalla osaamisellaan eli teemme yhteistyötä paikallisten talousalueen toimijoiden kanssa niin että koulutamme ammattitaitoista ja osaavaa henkilöstöä nuorista aikuisiin. Opiskelupolut ovat moninaisia ja yksi-lölliset valinnat ja oma etenemisvauhti ovat nykyaikaisen koulutuksen perusta. Yhteistyössä tuemme urheilijaopiskelijoita jaksamaan omassa arjessaan paremmin niin että molemmat valitut urat (urheilu ja ammatilliset opinnot) etenevät suunnitellusti.

Yhteistyössä olivat tärkeässä roolissa TPS:n pelaajat, Mikael Pyyhtiä ja Juuso Pärssinen, jotka omilla kasvoillaan ja sanoillaan olivat kertomassa yhteishaun 2021 aikana, mitä opiskelu amiksessa vaatii. Persoonallinen ote arkeen ja rentous tehdä omaa juttuaan intohimolla ovat realistinen ja myös nykyaikainen tapa opiskella ja kouluttautua.

Yhteistyö TPSn kanssa saavutti TAIssa sille asetetut tavoitteet. Sen lisäksi että kokonaisuudessaan peruskoulun päättäville suunnatun yhteishaun ensisijaisten hakijoiden määrä ylitti tavoitteet, myös sporttipolun hakijamäärä nousi uuteen ennätykseensä.

Yhteistyö TPS:n eri toimijoiden kanssa on ollut kokonaisuudessaan laadukasta. Tavoitteiden konkretisoitumisen jälkeen työskentely lähti etenemään nopeasti ja lopputulos oli hieno. Koemme olevamme osa nuorten elinpiiriä ja siinä myös varteenotettava vaihtoehto, kun nuori suunnittelee opiskelu-uraansa.

COMMENT
NAME
EMAIL

Back to top: